5 DINGEN DIE U DAN OOK MOET BEGRIJPEN OVER HIJAMA CUPPING-THERAPIE

5 dingen die u dan ook moet begrijpen over Hijama Cupping-therapie

5 dingen die u dan ook moet begrijpen over Hijama Cupping-therapie

Blog Article

Natte cupping (hijama) kan zijn een vlug verdwijnende praktijk, wat jammer is daar het duurzaam werden aanbevolen door de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn betreffende hem) en nog almaar heel wat gezondheidsvoordelen biedt.

Het uitgangspunt van de islamitische geneeskunde is geloof in Allah de Verhevene en wetende dat genezing enkel betreffende Hem komt, en dat er ons remedie is vanwege iedere ziekte.

"Er kan zijn ons remedie vanwege elke ziekte en wanneer de remedie op de ziekte is toegepast, wordt dit genezen met een toestemming over Allah de Verhevene." (Geregistreerd door moslim.)

In een islam kan zijn welzijn een zeer essentieel basisbestanddeel betreffende dit leven en er wordt veel nadruk op gelegd.

Ibn `Abbas bezit overgeleverd: De Profeet () zei: "Er zijn een paar zegeningen die heel wat lieden verliezen: (Ze bestaan) welzijn en vrije tijd om juist te verrichten." (Sahih weet-Bukhari 6412)

Een vraag kan zijn, hechten wij waarde met het leven of nemen we een tijd teneinde te leren over een natuurlijke remedies waarover de Profeet ons bezit verteld?

Ons vergeten sunnah

Hijama Cupping Therapie is ons islamitische, gezonde, holistische, helende therapie. Helaas kan zijn het ons "vergeten sunnah" welke door moderne geneeskunde en chirurgie uit onze waardevolle historie kan zijn gewist. Wij behoren te deze praktijk aangaande een profeet Mohammed ﷺ nieuw leven inblazen en vestigen. We dienen te moslims in staat stellen sterk en gezond te zijn en alweer op te ogen. Ingeval moslims horen te we onszelf opnieuw laten gelden zodra leiders op het gebied met geneeskunde en gezondheid, net bijvoorbeeld wij waren in de goudgele eeuw aangaande een islamitische wetenschap.

Hier bestaan een top 5 dingen die u dan ook dien begrijpen over hijama cupping-therapie:

1. Hijama Cupping-therapie is een Sunnah

Tijdens een Nachtelijke Trektocht & Hemelvaart (Laylatu'l-Isra' wa'l-Mir'aj), heeft de populaire Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij betreffende hem) vele bijzonder grote gebeurtenissen meegemaakt. Hij vloog op ons gevleugeld paard (weet-Buraq) betreffende Mekka naar Jeruzalem, vergezeld via een engel Jibreel. Hij bad met vele overige Boodschappers over Allah, steeg op tot de hoogste met een zeven hemelen, kreeg een gave aangaande vijf keertje ieder dag gebed en leerstellingen aangaande de geloofsbelijdenis van Allah een Verhevene.

“Eer met Hem Die Zijn dienaar meenam voor een nachtelijke expeditie betreffende de meest heilige moskee naar een verste moskee, wiens terrein We zegenden, opdat We hem enkele betreffende Onze tekenen zouden kunnen tonen: omdat Deze is Degene Welke hoort en ziet [ al die spullen]". (Koran 17:6
7
8
9)

Tussen al deze verbazingwekkende mirakels, beval Allah een Verhevene verder de Engelen om een Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij betreffende hem) te instrueren teneinde hijama cupping therapie in te stellen;

“Ik kwam nauwelijks engel betreffende de engelen anti gedurende de nachtreis, behalve dat ze allemaal tegen me zeiden; 'Op je kan zijn cupping (hijama), O Mohammed'"(Sahih; Sunan Ibn Majah º3477)

twee. "De oudste medicijnen"

Hijama werden door de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) uitgeroepen tot dit allerbeste medicijn, naast een koran.

Deze (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Cupping is een meest nuttige procedure vanwege mensen teneinde zichzelf te genezen." (Sahih weet-Bukhari º5357)

3. Andere culturen verrichten tevens met cupping-therapie

Cupping-therapie wordt al eeuwenlang wereldwijd toegepast. De allereerste gedocumenteerde medische tekst werden gevonden in 1550 wegens Christus in Egypte. Cupping werden ook meer vervolgens 5000 jaar geleden in China gevonden en is tot op een dag met vandaag alsnog almaar beoefend. Dit werden algemeen beoefend in dit Romeinse rijk, het islamitische rijk, Europa, Rusland, Centraal-Azië, Zuid-Azië en de Verenigde Staten. Dit was heel populair gedurende de middeleeuwen en 18e en 19e eeuw in Europa. Op dit ogenblik gekomen is dit dit populairst in China, Finland, Rusland en veel landen betreffende een moslimmeerderheid.

4. Hijama brengt dit lichaam terug tot ons normale staat

"Hijama" betekent in Hijama in Tiel het Arabisch letterlijk "zuigen" en "terugkeren tot een normale staat" aangaande intern evenwicht. Het ondersteunt dit lichaam uiteindelijk teneinde een ​​evenwichtige, gezonde alkalische omgeving te creëren door de zuurgraad te verminderen. Het lost elk probleem op het het lijf bezit, via het in bestaan gewone staat te brengen. Hijama cupping therapie kan zijn een holistische, super krachtige detox welke giftig en stilstaand bloed uit je lijf verminderd. Dit verdrijft negatieve, ongezonde elementen uit het lichaam en laat dit zichzelf aanvullen.

De Profeet (vrede en zegeningen ze met hem) zei: “De beste Hijama voor vrouwen verzorging is hijama cupping; het verwijdert bloed, verlicht de rug en scherpt dit gezichtsvermogen.” (Soenan al-Tirmidhi º3053)

5. Een medische baten bestaan juist gedocumenteerd

Hijama cupping kan zijn ons uitstekende gestalte van preventieve en curatieve therapie. Hieronder ogen ​​enige omgangsvormen waarna cupping helpt:

Bevordert de bloedsomloop en dit immuunsysteem
Reinigt en ontgift dit lijf
Behandelt ziekte en ontspant een patiënt
Pijnstilling
Vruchtbaarheid
Hijama is tevens nuttig voor de treatment met veel spier-, skelet-, neurologische, immuun-, cardiovasculaire, ademhalings-, spijsverterings- en urineproblemen.
Enige over de voordelen ervan werden benadrukt door de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen ze betreffende hem):

Ibn Umar bezit overgeleverd het de Boodschapper betreffende Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Hijama cuppen op een lege maag kan zijn het beste. Dit vermeerderd dit intellect en verbetert het geheugen. Dit verbetert dit geheugen van diegene welke het onthoudt...' (Sahih; Sunan Ibn Majah º3488).

Actie-items

Wees nu, gewapend met deze fenomenale bekende, proactief. Op deze plaats kan zijn je actielijst teneinde deel uit te produceren betreffende een heropleving met een sunnah met hijama cupping-therapie:

Boek een hijama-verzorging en laat jouw behandelen - beleef het uit de allereerste hand.

Leer op welke manier u hijama uitvoert en uw huisgezin en kornuiten veilig behandelt
Breid je vaardigheden uit en word gekwalificeerd zodra ons gecertificeerde hijama-beoefenaar

Ontstaan de gemeenschap bekwaam en betrouwbaar te veven
Promoot hijama, verspreid het woord en onderwijs de moslimgemeenschap
Vestig een sunnah betreffende hijama cupping-therapie

“Diegene die een Sunnah doet herleven met mijn Sunnah en een personen welke dit beoefenen, hij/ze zal gelijke beloning hebben wanneer degenen die dit beoefenen buiten dat hun beloning afneemt…” (Sunan Ibn Majah º209)

Report this page